Stig Bo Datagrafik

SMS the world track Me ip2country Menu:

SMS the world | ip2country | track Me
SMS the world
Stig Bo Datagrafik tilbyder en service, hvor De fra Deres computer, kan sende SMS-beskeder til hele verden. Servicen er tilpasset små og mellemstore virksomheder med varierende behov for udsendelse. Der er således ikke et krav om et vist månedligt minimumsforbrug. Ligeledes er der heller ikke noget abonnement.
TrackMe all around the world
trackMe er et udviklingsprojekt til særdeles prisbillig flådestyring. Teknologien omfatter en Windows® understøttet PDA og Google Maps® og et telefonabonnement
Free ip2coutry-service
ip2country er en service hvor man ud fra en given IP-adresse kan få den tilhørende fysiske lokation, dvs bynavn og længde-/breddegrad samt diverse info om valuta, befolkningstal og landets hovedstad. Endda ganske gratis.
Download CSR declaration | Download CSR erklæring
stig bo datagrafik * 5012 5062 * simon@stigbo.dk